Folosim cookie-uri pentru a va asigura cea mai buna experienta pe website-ul nostru. Afla mai multe citind Politica cookie-uri

Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate

Protectia Datelor
I. INFORMAȚII GENERALE
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările
noastre , S.C. FORTUNA PRINT S.R.L. (TRICOURIT-SIMPLE.RO), cu sediul in Bucuresti, Sector 5,
Str. Toporasi, nr. 1-7, bl. 15, sc. 8, ap. 229.
Avem în vedere că, începand cu 25 mai 2018, va fi pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna
ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi
cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.
Prin acest document vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, în contextul utilizării paginii de internet,www.tricouri-simple.ro
II. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
II.1. Dacă sunteți client al www.tricouri-simple.ro, S.C. FORTUNA PRINT SRL va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de
facturare, adresa de livrare
II.2. Dacă sunteți vizitator al www.tricouri-simple.ro, S.C. FORTUNA PRINT S.R.L. va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării
www.tricouri-simple.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru întrebări sau
reclamații, formularului de returnare produs sau alte formulare, în măsura în care le completați..
III. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRĂRII
III.1. Dacă sunteți client al www.tricouri-simple.ro, S.C. FORTUNA PRINT SRL prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și www.tricouri-simple.ro, respectiv
pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii, informarea dumneavoastră asupra
stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între
dumneavoastră și S.C. FORTUNA PRINT SRL, definit în cuprinsul secțiunii Termeni și condiții de pe
site-ul nostru. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul
furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre
dumneavoastră și S.C. FORTUNA PRINT SRL.
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. FORTUNA PRINT SRL în contextul
serviciilor prestate prin intermediul www.tricouri-simple.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală,
precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații
legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate
avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în
imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre prin www.tricouri-simple.ro.
- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de
S.C. FORTUNA PRINT SRL, prin www.tricouri-simple.ro.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuțelor
corespunzătoare de la momentul achiziționării de produse online, a subscrierii la newsletter, a
participării la promoții și concursuri; pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări
comerciale puteți folosi opțiunile implicite, sau puteți solicita acest lucru în mod expres responsabilului
nostru în protecția datelor la adresa de email office@fortunaprint.ro
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului
pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru
dumneavoastră.
- în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului www.tricourisimple.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii
experienței oferite pe S.C. FORTUNA PRINT SRL.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C.
FORTUNA PRINT SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe www.tricouri-simple.ro.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest
scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
III.2. Dacă sunteți vizitator al www.tricouri-simple.ro, S.C. FORTUNA PRINT SRL prelucrează
datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite
de S.C. FORTUNA PRINT SRL, www.tricouri-simple.ro
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea
căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site-ul nostru.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la
finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale, sa prin solicitarea expresă adresată
responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email office@fortunaprint.ro
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului
pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru
dumneavoastră.
- pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența
dumneavoastră oferită pe www.tricouri-simple.ro
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C.
FORTUNA PRINT SRL de a asigura funcționarea corectă a www.tricouri-simple.ro, precum și pentru a
îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului nostru, inclusiv prin soluționarea diferitelor
întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest
scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
III.3. Dacă alegeți să aplicați la un job prin www.tricouri-simple.ro, în calitate de candidat, S.C.
FORTUNA PRINT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- pentru desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul S.C.
FORTUNA PRINT SRL
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea
dumneavoastră pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este
voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea noastra de a vă avea
în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.
- pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea III.2. de mai sus.
III.4. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, S.C. FORTUNA
PRINT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre S.C. FORTUNA PRINT SRL și Parteneri
sau potențiali Parteneri
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C.
FORTUNA PRINT SRL de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe
www.tricouri-simple.ro. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe
imposibilitatea S.C. FORTUNA PRINT SRL de a-și desfășura activitatea.
- pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea III.2. de mai sus.
IV. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE
Ca principiu, S.C. FORTUNA PRINT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât
cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor
contractuale și ulterior conform politicilor interne ale S.C. FORTUNA PRINT SRL, respectiv pe durata
necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. FORTUNA PRINT SRL (de exemplu,
în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de
lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a datelor personale, prin solicitarea
adresată responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa . S.C. FORTUNA PRINT SRL va
interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona și de la primirea de
comunicări comerciale prin care vă ținem la curent prin intermediul newsletterullui despre produsele și
serviciile oferite prin w www.tricouri-simple.ro.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. FORTUNA
PRINT SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă
a afecta prelucrările desfășurate de S.C. FORTUNA PRINT SRL pe baza consimțământului exprimat
de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
În cazul în care alegeți să aplicați la un job pe www.tricouri-simple.ro., în calitate de candidat, S.C.
FORTUNA PRINT SRL a păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru procesul de
recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, S.C. FORTUNA
PRINT SRL va prelucra datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat pentru a vă avea în vedere
pentru alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.
În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai S.C.
FORTUNA PRINT SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata
necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor
legale, inclusiv cele privind arhivarea.
V.DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. FORTUNA PRINT SRL poate dezvălui datele
dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate S.C. FORTUNA PRINT SRL, către terțe
persoane sau entități care sprijină S.C. FORTUNA PRINT SRL în oferirea de servicii prin www.tricourisimple.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice
centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea www.tricouri-simple.ro;
- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități
clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către
S.C. FORTUNA PRINT SRL prin www.tricouri-simple.ro;
- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea siteului www.tricouri-simple.ro și a serviciilor
derulate prin intermediul ei;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și
activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de
lege;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație, potrivit termenelor și
condițiilor comerciale prin intermediul site-ului nostru și care prelucrează datele dumneavoastră în
nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate
oferite de acei Parteneri. Chiar dacă S.C. FORTUNA PRINT SRL a făcut toate diligențele în sensul
încheiere de convenții privind prelucrarea datelor, totuși S.C. FORTUNA PRINT SRL nu are niciun
control asupra modului concret în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.
VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal furnizate către S.C. FORTUNA PRINT SRL pot fi transferate în afara
României, dar doar către state din Uniunea Europeană, în măsura în care dezvoltarea companiei va
implica înființarea de sedii secundare / puncte logistice pe teritoriul Uniunii Europene.
VII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI
- Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului
ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele
respective.
- Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita S.C. FORTUNA PRINT SRL si de a obtine, fara intarzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
- Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter
personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive
mentionate in Regulamentul GDPR.
- Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obtine restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
- Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a
le transmite catre un al operator.
- Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal
care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea
de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura
semnificativa.
- Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP)in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost
prelucrate in conformitate cu prevederile legale.
- o listă completă a drepturilor dumneavoastră conferite de noul regulament privind protecția datelor se
găsește la https://gdpr-info.eu/chapter-3/
Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata
si semnata la adresa e-mail: office@fortunaprint.ro, ori la adresa poștală: str. Toporasi, nr.1-7, bl. 15,
sc. 8, ap 229, Sector 5, Bucuresti în atenția responsabilului cu protectia datelor. În termen de cel mult
o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile
intreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.
De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi
prelungit cu cel mult două luni în situatia in care este necesar, ținandu-se cont de complexitatea și
numărul cererilor, urmând să vă informam cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.
VIII. PRINCIPII AVUTE ÎN VEDERE DE S.C. FORTUNA PRINT SRL CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:
1. Legalitate, echitate și transparență: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal,
echitabil și transparent față de dumneavoastră.
2. Limitarea la scop: Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu
sunt prelucrate ulterior într-un scop incompatibil cu aceste scopuri.
3. Minimizarea datelor: Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în
raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Exactitate: Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și actualizate oricând este
necesar. Datele care se dovedesc inexate vor fi șterse sau rectificate fără întârziere.
5. Limitarea stocării: Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor
în care sunt prelucrate.
6. Securitate și Confidențialitate: Datale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea
adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii,
a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
7. Responsabilitate: S.C. FORTUNA PRINT SRL este responsabil pentru respectarea tuturor
principiilor și poate demonstra respectarea lor.
IX. RESPONSABILITĂȚI ASUMATE DE ROGRI IMPEX SRL ȘI MĂSURI LUATE ÎN ACTIVITATEA
DE PRELUCRARE A DATELOR:
1.Registrul operațiunilor de prelucrare: S.C. FORTUNA PRINT SRL ține o evidență a activităților de
prelucrare desfășurate.
2. Desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor: S.C. FORTUNA PRINT SRL a numit un
responsabil ce urmărește implementarea, monitorizarea măsurilor luate privind protecția datelor.
3. Luarea de măsuri tehnice și organizatorice / adoptarea de politici și proceduri interne S.C.
FORTUNA PRINT SRL a adoptat măsuri de ordine tehnică precum implementarea unor soluții
software de securitate avansate,soluții de pseudonimizare a datelor (cu titlu de exemplu, în cazul
selecției de provideri de servicii IT S.C. FORTUNA PRINT SRL garantează ca acestia sunt certificati
“Privacy Shield” si/sau sunt considerați de catre Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de
protecție). De asemenea, S.C. FORTUNA PRINT SRL a redactatat și implementat proceduri interne
de gestionare a datelor personale, a instruit angajații, a limitat accesul la date personale, a încheiat
contracte de confidențialitate cu salariații săi operatori de date, ș.a.
4. Procedura de notificare a autorității: pentru a minimimza impactul unor potențiale breșe de
securitate asupra persoanelor vizate, S.C. FORTUNA PRINT SRL a implementat o procedură de
notificare a autorității de supraveghere (ANSPDCP) într-un termen cât mai scurt (maxim 72 ore).
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la:
office@fortunaprint.ro.
Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către
responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul S.C. FORTUNA PRINT SRL, având următoarele
date de contact: office@fortunaprint.ro.
Pentru si mai multe detalii puteti consulta baza legala:Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la
modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați linkul de pe site-ul nostru cu privire la
politica în legătură cu fișierele cookies Confidentialitate / cookie-uri .

Mzg4NTg3Y